Ubytovací řád a podmínky ubytování

Ubytování v apartmánech Masarykova 30 v Brně je možné jen při dodržování ubytovacího řádu a splnění podmínek.

Ubytovací řád
Ubytovaní jsou povinni

Předání ubytování v den příjezdu (CHECK-IN) nejdříve od 14:00 Předání vyklizeného ubytování v den odjezdu (CHECK-OUT) nejpozději do 10:00

Zaplacením ceny za ubytování ubytovaný přijímá výše uvedený ubytovací řád.

Podmínky ubytování Povinnosti Klienta

Klient užívá apartmán pro účely přechodného ubytování. Klient užívá apartmán a zařízení odpovědně v souladu s ustanoveními této smlouvy. Apartmán je Klientovi předán v dobrém stavu v určený den a hodinu. Při odchodu Klienta bude ověřen inventář a stav čistoty apartmánu. Do apartmánu mohou vstupovat oprávnění zástupci Poskytovatele ubytovacích služeb za účelem údržby a oprav a k zajištění řádného plnění této Smlouvy. Při odchodu musí Klient vrátit apartmán v čistém a upraveném stavu a bez poškození. V případě poškození je Klient povinen uhradit prokazatelně vzniklou škodu. Podnájem apartmánu klientem je zakázán.

Dodržujte Domovní řád. S ohledem na obecní vyhlášku jsou hodiny nočního klidu denně mezi 22. hodinou večerní a 7. hodinou ranní. V této době je povinen Klient respektovat práva ostatních nájemníků v domě a zdržet se nadměrného hluku. V případě rušení nočního klidu jsou ostatní nájemci oprávněni volat policii a náklady vynaložené s tím jsou účtované klientovi.

Všechny prostory naší budovy a apartmánů jsou striktně nekuřácké. V případě, že budou v apartmánu stopy po kouření, bude Vám účtována smluvní pokuta ve výši 250 EUR. V případě spuštění planého požárního poplachu, zapříčiněného kouřením, je účtována pokuta ve výši 200 EUR.

Ukončení smlouvy

Smlouva je ukončena uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Poskytovatel ubytovacích služeb je také oprávněn ukončit smlouvu s okamžitou platností v případě, že Klient porušuje hrubě své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy a/nebo dobré mravy. Hrubým porušením povinností se rozumí zejména rušení nočního klidu (nadměrný hluk), porušení zákazu kouření a poškozování vybavení apartmánu. V takovém případě je Klient povinen apartmán okamžitě opustit.

Předčasné ukončení pobytu

Pokud Klient ukončí ubytování dříve než bylo sjednáno v této smlouvě, je povinen zaplatit celkovou cenu za ubytování.

Inventář

Klient přebírá apartmán s inventářem specifikovaným níže v této Smlouvě nebo ve Welcome Kit příručce apartmánu.

Kuchyň a obývací pokoj: toaster, rychlovarná konvice, kávovar, sada hrnců, sada nádobí a příborů, 4 židle, stůl, televizor, sedačka, křesla, koberec, konferenční stolek, lampa
Chodba: skříň, žehlička, žehlicí prkno
Ložnice: postele, polštáře a peřiny, matrace, lampy, skříň, komoda Koupelna: ručníky, osušky, fén na vlasy, pračka se sušičkou

Náhrada škod

Poskytovatel ubytovacích služeb je oprávněn požádat Klienta o úhradu vratné zálohy v celkové výši 500 EUR, která se může skládá z:

  1. 300 EUR (v případě, že apartmán bude vrácen poškozený (poničené vybavení) nebo v případě nedoplatků za ubytování či jiné služby)

  2. 30 EUR (v případě, že po odjezdu Klienta bude nutný nadstandardní úklid, protože zanechal apartmán / byt ve větším nepořádku, než je běžné)

  3. 100 EUR (v případě, že si ostatní nájemníci budou stěžovat na nadměrný hluk)

  4. 100 EUR (v případě porušení zákazu domácích mazlíčků)

  5. 250 EUR (v případě porušování zákazu kouření) V případě spuštění planého požárního poplachu, zapříčiněného kouřením, je účtována pokuta ve výši 200 EUR.

Tato záloha může být zaplacena v hotovosti nebo kreditní kartou a může být kdykoliv požadována. Tato záloha bude vrácena do 48 hodin po Klientově odjezdu za předpokladu, že nebude využita.

V případě, že Klient vratnou kauci nezaplatí a při jeho odjezdu je:

je Poskytovatel ubytovacích služeb oprávněn účtovat příslušnou částku k tíži kreditní karty Klienta.

Storno podmínky

Oznámení o zrušení nebo změně rezervace je nutné 14 dní před datem příjezdu, abyste se vyhnuli sankci za zrušení/změnu. Pokud rezervaci zrušíte/změníte alespoň 14 dní před datem příjezdu, bude vám platba vrácena v plné výši. Pokud zrušíte/změníte méně než 14 dní před datem příjezdu, vaše platba propadne. Pokud nebudou platby provedeny v požadovaném termínu (3 dny po vytvoření rezervace), vyhrazujeme si právo rezervaci zrušit.

Děkujeme za dodržování a těšíme se na vás.